Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Florynka gmina Grybów, małopolskie


Data ogłoszenia: 2016-06-08 Data wydania: 2016-06-01
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XV/136/2016 Rady Gminy Grybów z dnia 1 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
Data dodania do bazy: 2016-06-13 12:06:20
Data ogłoszenia: 2015-10-09 Data wydania: 2015-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IX/72/2015 Rady Gminy Grybów z dnia 24 września 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
Data dodania do bazy: 2015-10-11 10:51:23
Data ogłoszenia: 2013-11-21 Data wydania: 2013-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/292/2013 Rady Gminy Grybów z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
Data dodania do bazy: 2013-11-24 16:21:09
Data ogłoszenia: 2012-12-19 Data wydania: 2012-12-04
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/196/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów
Data dodania do bazy: 2012-12-19 20:53:35
Data ogłoszenia: 2012-04-11 Data wydania: 2012-03-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/125/2012 Rady Gminy Grybów z dnia 14 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów
Data dodania do bazy: 2012-04-13 21:30:37
Data ogłoszenia: 2011-10-19 Data wydania: 2011-09-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/79/2011 Rady Gminy Grybów z dnia 22 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grybów.
Data dodania do bazy: 2011-10-22 12:51:14
Data ogłoszenia: 2010-07-27 Data wydania: 2010-05-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.IV.0911-4-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 28 maja 2010r. dotyczące tekstu Uchwały Rady Gminy Grybów Nr XXXIV/303/2010 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie sprostowania pomyłki w części graficznej (rysunku) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Grybów Nr XVII/144/2008 z dnia 21 maja 2008 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 454 poz. 2917 z dnia 3 lipca 2008 r.
Data dodania do bazy: 2011-02-11 21:25:00
Data ogłoszenia: 2010-07-27 Data wydania: 2010-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/303/2010 Rady Gminy Grybów z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie sprostowania pomyłki w części graficznej (rysunku) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grybów, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Grybów Nr XVII/144/2008 z dnia 21 maja 2008 r. i opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 454 poz. 2917 z dnia 3 lipca 2008 r.
Data dodania do bazy: 2011-06-03 23:45:00