Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rudnik gmina Sułkowice, małopolskie


Data ogłoszenia: 2011-09-05 Data wydania: 2011-07-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/44/11 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w treści Uchwały Nr III/5/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik w Gminie Sułkowice w zakresie poszerzenia terenu cmentarza wraz ze strefą sanitarną.
Data dodania do bazy: 2011-09-07 21:07:51
Data ogłoszenia: 2010-12-30 Data wydania: 2010-12-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/5/10 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Rudnik w Gminie Sułkowice w zakresie poszerzenia terenu cmentarza wraz ze strefą sanitarną.
Data dodania do bazy: 2011-05-07 23:54:00