Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ojców gmina Skała, małopolskie


Data ogłoszenia: 2013-12-13 Data wydania: 2012-04-24
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Kr 91/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 2012r. przy udziale Prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście – Wschód Grażyny Mosoń – Wąsik sprawy ze skargi A. F. na uchwałę Rady Miejskiej w Skale z dnia 24 maja 2007 r. Nr VIII/46/07 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw: Cianowice, Maszyce, Niebyła – Świńczów, Ojców, Skała, Smardzowice dla terenów położonych poza granicami Ojcowskiego Parku Narodowego
Data dodania do bazy: 2013-12-14 14:18:29
Data ogłoszenia: 2012-01-16 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/103/11 Rady Miejskiej w Skałe z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skała obejmującego sołectwa Cianowice, Maszyce, Niebyła - Świńczów, Ojców, Skała, Smardzowice dla terenów położonych poza granicami Ojcowskiego Parku Narodowego (z wyłączeniem działek 4/4, 4/5, 4/6/ 4/7, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 104/4, 104/5, 230/1, 131, 165/2, 165/3 we wsi Cianowice oraz 29/13, 145/2, 174/8, 174/11 we wsi Smardzowice) oraz terenu działek Nr 10-383, 10-377, 4-401, położonych w sołectwie Cianowice w granicach OPN, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Skale Nr VIII/46/07 z dnia 24 maja 2007 r.
Data dodania do bazy: 2012-01-22 10:44:11