Strona główna Informacje Polityka prywatności



gmina Jerzmanowice-Przeginia:
Łazy

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łazy gmina Jerzmanowice-Przeginia, małopolskie


Data ogłoszenia: 2013-07-09 Data wydania: 2013-06-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/210/2013 Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowice – Przeginia w obszarze sołectwa Łazy w zakresie działki nr 108/1
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:20