Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Przeginia Duchowna gmina Czernichów, małopolskie


Data ogłoszenia: 2014-08-28 Data wydania: 2014-07-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LV.409.2014 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów dla terenu położonego w miejscowości Przeginia Duchowna
Data dodania do bazy: 2014-08-30 11:59:44
Data ogłoszenia: 2013-12-30 Data wydania: 2013-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV.328.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rezerwatu przyrody „Kajasówka” wraz z otoczeniem
Data dodania do bazy: 2013-12-31 10:49:42
Data ogłoszenia: 2013-07-22 Data wydania: 2013-06-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX.286.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rezerwatu przyrody „Kajasówka” wraz z otoczeniem.
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:20
Data ogłoszenia: 2013-05-17 Data wydania: 2013-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI.263.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rezerwatu przyrody „Kajasówka” wraz z otoczeniem
Data dodania do bazy: 2013-08-04 12:43:25
Data ogłoszenia: 2009-05-21 Data wydania: 2008-03-28
Tytuł dokumentu: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie nr Sygn. akt II SA/Kr 537/07 z dnia 28 marca 2008 r. - uchwała Rady Gminy Czernichów z dnia 28 lipca 2006 r. Nr L VI/551/2006 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przeginia Duchowna
Data dodania do bazy: 2011-07-22 22:12:47