Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Moszczenica, małopolskie


Data ogłoszenia: 2013-10-29 Data wydania: 2013-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/197/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/193/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – część działki Nr 616 (część działki nr 616/2 wg. nowego podziału) w Staszkówce.
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:48
Data ogłoszenia: 2013-10-29 Data wydania: 2013-10-29
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.31.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 października 2013r. stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII/197/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 30 września 2013 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/193/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 9 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – część działki Nr 616 (część działki nr 616/2 wg. nowego podziału) w Staszkówce - w całości
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:48
Data ogłoszenia: 2013-08-08 Data wydania: 2013-08-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/187/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – działka Nr 4003/1, działka Nr 2842, część działki Nr 1417 w Moszczenicy, działka Nr 742, działka Nr 746/1, działka Nr 1202 w Staszkówce.
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:41
Data ogłoszenia: 2013-08-08 Data wydania: 2013-08-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/187/13 Rady Gminy Moszczenica z dnia 1 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica – działka Nr 4003/1, działka Nr 2842, część działki Nr 1417 w Moszczenicy, działka Nr 742, działka Nr 746/1, działka Nr 1202 w Staszkówce.
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:41
Data ogłoszenia: 2012-12-19 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/86/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica, przyjętego uchwałą nr XXI/132/05 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 kwietnia 2005 r.
Data dodania do bazy: 2012-12-19 20:53:35
Data ogłoszenia: 2012-10-22 Data wydania: 2012-10-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII /128/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 5 października 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica – działki Nr 1428, 1429, 1442 w Moszczenicy
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:03:54
Data ogłoszenia: 2012-08-24 Data wydania: 2012-08-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/123/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica.
Data dodania do bazy: 2012-08-27 10:52:31
Data ogłoszenia: 2012-08-24 Data wydania: 2012-08-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/123/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Moszczenica.
Data dodania do bazy: 2012-08-27 10:52:31
Data ogłoszenia: 2012-06-28 Data wydania: 2012-06-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/118/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Moszczenica.
Data dodania do bazy: 2012-06-29 15:22:56
Data ogłoszenia: 2012-06-28 Data wydania: 2012-06-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/118/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 16 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Moszczenica.
Data dodania do bazy: 2012-06-29 15:22:56