Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lipinki gmina Lipinki, małopolskie


Data ogłoszenia: 2016-11-23 Data wydania: 2016-10-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVIII/181/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GMINY LIPINKI”, przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/157/05 /2005 Rady Gminy Lipinki z z dnia 3 lutego 2005 r., (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 167 poz.1096 z 23.03.2005r z późn. zmianami)
Data dodania do bazy: 2016-11-27 17:20:35
Data ogłoszenia: 2016-10-20 Data wydania: 2016-10-04
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XVII/171/2016 Rady Gminy Lipinki z dnia 4 października 2016r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – działki Nr 1955/4, 1952/10 w Lipinkach, część działek Nr 1475/2, 1475/3, 1475/4 w Lipinkach, część działek Nr 426/2, 428/1 i działka Nr 427/2 w Krygu, działka Nr 76/29 w Krygu, część działki Nr 108/1 w Wójtowej, część działki Nr 1076/1 i działka Nr 1079/1 w Krygu, część działki Nr 1109/17 w Wójtowej
Data dodania do bazy: 2016-10-21 10:04:13
Data ogłoszenia: 2013-06-06 Data wydania: 2013-05-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/224/2013 Rady Gminy Lipinki z dnia 16 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – działki Nr 1763/1, 1764/1, 1764/2, 1765 w Lipinkach
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:57:47
Data ogłoszenia: 2012-06-11 Data wydania: 2012-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/134/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – działka Nr 2058/11 we wsi Lipinki
Data dodania do bazy: 2012-06-18 11:54:34
Data ogłoszenia: 2012-06-11 Data wydania: 2012-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/133/12 Rady Gminy Lipinki z dnia 23 maja 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – część działki Nr 99/1 we wsi Kryg, działka Nr 2058/10, działki Nr 2092/4, 2092/5 we wsi Lipinki, działka Nr 1750 we wsi Wójtowa
Data dodania do bazy: 2012-06-18 11:54:34
Data ogłoszenia: 2012-03-19 Data wydania: 2011-09-30
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Kr 931/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2011r. w sprawie ze skargi A. T. i A. T. na uchwałę Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lutego 2011 r., Nr V/29/11 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:10
Data ogłoszenia: 2011-10-05 Data wydania: 2011-09-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/80/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś Lipinki działka nr 2055/73, część działki nr 2055/55
Data dodania do bazy: 2011-10-09 21:34:03
Data ogłoszenia: 2011-03-24 Data wydania: 2011-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś Lipinki działka nr 935/19, działka nr 214/2, wieś Rozdziele działka nr 382/2, działka nr 70/1, wieś Wójtowa działka nr 1986
Data dodania do bazy: 2011-03-24 23:29:00
Data ogłoszenia: 2010-03-09 Data wydania: 2009-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/353/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – wieś Lipinki część działki nr 2295
Data dodania do bazy: 2011-06-09 18:39:00
Data ogłoszenia: 2010-03-09 Data wydania: 2009-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/354/09 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki – część działki Nr 1760/1 (dz. 1760/3 wg nowego podziału) w Lipinkach
Data dodania do bazy: 2011-05-14 00:37:00