Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat wschowski, lubuskie


Data ogłoszenia: 2018-03-01 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/282/18 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie miasta Sława
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:47
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-03-01
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Go 1037/16 z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Miasta Sława
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:36
Data ogłoszenia: 2017-04-06 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/208/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Lubiatów, Gmina Sława
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:15
Data ogłoszenia: 2017-04-05 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/206/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Krzepielów
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:15
Data ogłoszenia: 2017-04-05 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/207/17 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Wróblów Gmina Sława
Data dodania do bazy: 2017-04-14 08:23:15
Data ogłoszenia: 2016-08-01 Data wydania: 2016-05-18
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Go 336/16 z dnia 18 maja 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Wróblów gmina Sława
Data dodania do bazy: 2016-11-13 16:55:44
Data ogłoszenia: 2016-07-05 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/143/16 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie miasta Sława
Data dodania do bazy: 2016-07-07 11:45:04
Data ogłoszenia: 2016-05-19 Data wydania: 2016-03-09
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/GO 1024/15 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych - część południowa
Data dodania do bazy: 2016-06-28 08:19:17
Data ogłoszenia: 2016-04-14 Data wydania: 2016-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/165/16 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wschowa i terenów funkcjonalnie z nim związanych – część zachodnia
Data dodania do bazy: 2016-04-17 13:12:35
Data ogłoszenia: 2015-12-30 Data wydania: 2015-12-22
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IB-I.4131.27.2015.DKal Wojewody Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/100/15 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w obrębie Osowa Sień, gmina Wschowa.
Data dodania do bazy: 2016-01-10 13:49:34