Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Szczebrzeszyn:
Brody Małe

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Brody Małe gmina Szczebrzeszyn, lubelskie


Data ogłoszenia: 2010-05-31 Data wydania: 2010-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/244/10 Rady Miejskiej w Szczebrzeszynie z dnia 26 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczebrzeszyn zbiornik wodny "Brody Małe" z terenami otaczającymi.
Data dodania do bazy: 2011-03-19 20:44:00