Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Nielisz, lubelskie


Data ogłoszenia: 2015-09-30 Data wydania: 2015-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Nielisz z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym w Nieliszu, dotyczącego części terenów działek o Nr 633, 634, 635, 636/3, 636/4 położonych w miejscowości Nawóz. (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego Nr PN-II.4131.391.2015 z dnia 29 września 2015 r. stwierdzające nieważność wyżej wymienionej uchwały w części)
Data dodania do bazy: 2016-02-12 15:02:10
Data ogłoszenia: 2012-09-11 Data wydania: 2012-08-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/96/12 Rady Gminy Nielisz z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym w Nieliszu w obszarze D na działkach ewidencyjnych Nr 2448/6 i 2448/7 położonych we wsi Nawóz.
Data dodania do bazy: 2012-09-14 15:31:49
Data ogłoszenia: 2012-09-11 Data wydania: 2012-08-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/97/12 Rady Gminy Nielisz z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym w Nieliszu w obszarze D na działkach ewidencyjnych Nr 1700/1 i 1700/2 położonych we wsi Nielisz.
Data dodania do bazy: 2012-09-16 12:38:20
Data ogłoszenia: 2012-09-11 Data wydania: 2012-08-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/98/12 Rady Gminy Nielisz z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy zbiorniku wodnym w Nieliszu w obszarze J na działkach ewidencyjnych Nr 624, 625 i 626 położonych we wsi Nawóz
Data dodania do bazy: 2012-09-16 12:38:20