Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Tomaszów Lubelski gmina Tomaszów Lubelski, lubelskie


Data ogłoszenia: 2018-02-09 Data wydania: 2018-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/363/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” Tomaszowa Lubelskiego
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:49
Data ogłoszenia: 2017-05-31 Data wydania: 2017-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/268/2017 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” Tomaszowa Lubelskiego
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:39
Data ogłoszenia: 2017-02-20 Data wydania: 2016-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/236/2016 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” Tomaszowa Lubelskiego
Data dodania do bazy: 2017-02-20 21:03:43
Data ogłoszenia: 2015-12-03 Data wydania: 2015-10-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/99/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 23 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Borki” w Tomaszowie Lubelskim
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:26
Data ogłoszenia: 2015-12-01 Data wydania: 2015-11-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.546.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 listopada 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIII/98/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 23 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. St. Moniuszki, ul. Zenona Jachymka i ul. Gen. Leopolda Okulickiego w Tomaszowie Lubelskim, w części obejmującej jej § 14 ust. 6 w brzmieniu: „ i KDL3”.
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:15
Data ogłoszenia: 2015-12-01 Data wydania: 2015-10-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/98/2015 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 23 października 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. St. Moniuszki, ul. Zenona Jachymka i ul. Gen. Leopolda Okulickiego w Tomaszowie Lubelskim (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.546.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały. )
Data dodania do bazy: 2016-01-18 21:02:26
Data ogłoszenia: 2015-01-28 Data wydania: 2014-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/13/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie ulic: Króla Zygmunta, Hetmana Żółkiewskiego i Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Lubelskim.
Data dodania do bazy: 2015-04-30 13:03:53
Data ogłoszenia: 2013-08-19 Data wydania: 2013-07-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/384/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 19 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i rewaloryzacji „Śródmieścia” Tomaszowa Lubelskiego
Data dodania do bazy: 2013-08-22 12:35:58
Data ogłoszenia: 2012-11-23 Data wydania: 2012-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/284/2012 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 26 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Lubelskim
Data dodania do bazy: 2012-11-24 14:53:53
Data ogłoszenia: 2011-09-15 Data wydania: 2011-07-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/104/2011 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Północ” w obrębie ulic: Polnej, Gen. Sikorskiego, rzeki Sołokiji, ulicy Zamojskiej, Długosza, Witosa, Armii Krajowej, Gen. Piskora w Tomaszowie Lubelskim, obejmującego obszar działek nr 21, 22/1, 19/1, 17/1, 16, 18 z przyległymi ulicami
Data dodania do bazy: 2011-09-16 09:36:07