Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łaszczów gmina Łaszczów, lubelskie


Data ogłoszenia: 2013-10-24 Data wydania: 2013-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/176/13 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów
Data dodania do bazy: 2013-10-28 14:54:23
Data ogłoszenia: 2012-01-25 Data wydania: 2011-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/78/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów, obejmującego teren działki Nr 61 położonej w m. Łaszczów z przeznaczeniem pod zabudowę usługową
Data dodania do bazy: 2012-01-26 23:05:46
Data ogłoszenia: 2011-02-24 Data wydania: 2010-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/12/10 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów - tereny usług komercyjnych, rzemiosła i składów w m. Łaszczów i terenów przemysłu, składów i obsługi rolnictwa w m. Łaszczów - (d. Czerkasy)
Data dodania do bazy: 2011-02-24 19:26:00
Data ogłoszenia: 2010-10-06 Data wydania: 2010-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/245/10 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów - tereny zabudowy mieszkaniowej w m. Łaszczów
Data dodania do bazy: 2011-03-22 23:49:00
Data ogłoszenia: 2010-09-06 Data wydania: 2010-07-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/220/10 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów w m. Wólka Pukarzowska - tereny lokalizacji stacji paliw oraz w m. Łaszczów - (d. Czerkasy) - teren lokalizacji usług komercyjnych
Data dodania do bazy: 2011-05-30 22:03:00
Data ogłoszenia: 2010-09-06 Data wydania: 2010-07-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/221/10 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łaszczów dotycząca wyznaczenia drogi publicznej - gminnej
Data dodania do bazy: 2011-05-01 19:49:00