Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Świdnik, lubelskie


Data ogłoszenia: 2016-05-20 Data wydania: 2016-03-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/203/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 31 marca 2016r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Rady Miasta Świdnik Nr V/49/2015 z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik
Data dodania do bazy: 2016-05-29 11:27:20
Data ogłoszenia: 2015-05-26 Data wydania: 2015-03-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/44/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik zespół przemysłowo-składowy
Data dodania do bazy: 2015-05-28 16:14:52
Data ogłoszenia: 2015-05-26 Data wydania: 2015-03-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/45/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 12 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego miasta Świdnik obszar Lotnisko
Data dodania do bazy: 2015-05-28 16:14:52
Data ogłoszenia: 2015-05-26 Data wydania: 2014-03-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/49/2015 Rady Miasta Świdnik z dnia 12 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnik
Data dodania do bazy: 2015-05-28 16:14:52
Data ogłoszenia: 2014-06-13 Data wydania: 2014-04-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/431/2014 Rady Miasta Świdnik z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŚWIDNIK REJON AL. LOTNIKÓW POLSKICH
Data dodania do bazy: 2014-06-16 20:01:43
Data ogłoszenia: 2012-01-31 Data wydania: 2011-10-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/118/2011 Rady Miasta Świdnik z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Osiedli - rejon „Brzeziny-Kalina” w Świdniku
Data dodania do bazy: 2012-01-31 20:38:10
Data ogłoszenia: 2010-08-18 Data wydania: 2010-05-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/340/2010 Rady Miasta Świdnik z dnia 13 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świdnik zespół przemysłowo – składowy.
Data dodania do bazy: 2011-04-28 21:39:00