Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Parczew, lubelskie


Data ogłoszenia: 2018-02-27 Data wydania: 2018-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/312/2018 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczew (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym IF-II.4131.3.2018 dnia 23 lutego 2018 r. stwierdził nieważność uchwały w części).
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2018-02-27 Data wydania: 2018-02-23
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr IF-II.4131.3.2018 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 lutego 2018 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLI/312/2018 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczew, w części
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2017-02-16 Data wydania: 2017-01-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/216/2017 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych miasta Parczewa
Data dodania do bazy: 2017-05-26 08:40:49
Data ogłoszenia: 2014-11-26 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/345/2014 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach administracyjnych miasta Parczewa
Data dodania do bazy: 2014-12-02 20:29:39
Data ogłoszenia: 2014-11-26 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/346/2014 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poza granicami administracyjnymi miasta Parczewa
Data dodania do bazy: 2014-12-02 20:29:39
Data ogłoszenia: 2014-09-11 Data wydania: 2014-05-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/315/2014 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 30 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poza granicami administracyjnymi miasta Parczewa
Data dodania do bazy: 2014-10-12 16:04:49
Data ogłoszenia: 2013-09-19 Data wydania: 2013-06-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/232/2013 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach administracyjnych miasta Parczew
Data dodania do bazy: 2013-09-25 22:15:16
Data ogłoszenia: 2011-01-20 Data wydania: 2010-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/309/2010 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 26 października 2010r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w granicach administracyjnych miasta Parczewa
Data dodania do bazy: 2011-02-28 00:29:00
Data ogłoszenia: 2010-11-19 Data wydania: 2010-09-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/299/2010 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 3 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Parczew dla obszaru poza granicami administracyjnymi miasta Parczewa .
Data dodania do bazy: 2011-02-10 21:30:00
Data ogłoszenia: 2010-11-19 Data wydania: 2010-09-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/299/2010 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 3 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Parczew dla obszaru poza granicami administracyjnymi miasta Parczewa .
Data dodania do bazy: 2011-02-10 21:30:00