Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Jastków, lubelskie


Data ogłoszenia: 2010-06-30 Data wydania: 2010-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/312/2010 Rady Gminy Jastków z dnia 18 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków w zakresie wprowadzenia terenów mieszkalnictwa niskiego w miejscowości Natalin - działka nr ewidencyjny 184/11.
Data dodania do bazy: 2011-04-10 18:41:00
Data ogłoszenia: 2010-06-30 Data wydania: 2010-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/314/2010 Rady Gminy Jastków z dnia 18 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków w zakresie wprowadzenia terenów mieszkalnictwa niskiego w miejscowości Natalin – działki nr ewidencyjny 184/6, 187/1,187/2.
Data dodania do bazy: 2011-02-28 18:38:00
Data ogłoszenia: 2010-06-30 Data wydania: 2010-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/316/2010 Rady Gminy Jastków z dnia 18 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków w zakresie wprowadzenia terenów składów i wytwórczości o niskiej intensywności w Baraku – działki nr ewidencyjny 35/2 i część działki 35/3 - etap I zmian.
Data dodania do bazy: 2011-05-21 00:39:00
Data ogłoszenia: 2010-03-03 Data wydania: 2009-11-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/279/2009 Rady Gminy Jastków z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków.
Data dodania do bazy: 2011-06-07 22:53:00
Data ogłoszenia: 2010-03-03 Data wydania: 2009-11-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/279/2009 Rady Gminy Jastków z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków.
Data dodania do bazy: 2011-06-07 22:53:00