Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowy Rachów gmina Annopol, lubelskie


Data ogłoszenia: 2015-08-26 Data wydania: 2015-07-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/65/15 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych z lokalizacją elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych: Rachów Nowy, Dąbrowa i Sucha Wólka
Data dodania do bazy: 2015-09-14 14:02:02
Data ogłoszenia: 2015-06-19 Data wydania: 2015-05-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/47/15 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 20 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Annopol – etap II
Data dodania do bazy: 2015-06-22 09:03:18
Data ogłoszenia: 2012-05-24 Data wydania: 2012-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/122/12 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów związanych z lokalizacja elektrowni wiatrowych w obrębach geodezyjnych: Rachów Nowy, Dąbrowa i Sucha Wólka - etap I
Data dodania do bazy: 2012-05-27 13:17:58
Data ogłoszenia: 2011-04-15 Data wydania: 2010-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/275/10 Rady Miejskiej w Annopolu z dnia 29 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Annopol w zakresie terenów urbanizowanych
Data dodania do bazy: 2011-04-16 00:08:00