Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Wojsławice, lubelskie


Data ogłoszenia: 2016-12-07 Data wydania: 2016-03-22
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Lu 826/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ze skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Rady Gminy Wojsławice z dnia 15 grudnia 2014 r., nr II/11/2014 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2016-12-11 13:11:21
Data ogłoszenia: 2015-03-04 Data wydania: 2014-12-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr II/9/2014 Rady Gminy Wojsławice z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wojsławice na działkach 651 i 652 obrębu Majdan Ostrowski
Data dodania do bazy: 2015-03-09 09:05:17
Data ogłoszenia: 2015-03-04 Data wydania: 2014-12-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr II/11/2014 Rady Gminy Wojsławice z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wojsławice na działkach 13/2, 521/2, 525/2, 527, 531 obrębu Majdan Nowy
Data dodania do bazy: 2015-03-09 09:05:17
Data ogłoszenia: 2014-11-27 Data wydania: 2014-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/195/2014 Rady Gminy Wojsławice z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wojsławice na działce 44/1 obręb Turowiec
Data dodania do bazy: 2014-12-04 17:55:54
Data ogłoszenia: 2013-02-07 Data wydania: 2012-11-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/102/2012 Rady Gminy Wojsławice z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wojsławice w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa
Data dodania do bazy: 2013-02-07 21:05:43
Data ogłoszenia: 2013-02-07 Data wydania: 2012-11-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/102/2012 Rady Gminy Wojsławice z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wojsławice w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa
Data dodania do bazy: 2013-02-07 21:05:43
Data ogłoszenia: 2013-02-07 Data wydania: 2012-11-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/102/2012 Rady Gminy Wojsławice z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wojsławice w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa
Data dodania do bazy: 2013-02-07 21:05:43
Data ogłoszenia: 2013-02-07 Data wydania: 2012-11-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/102/2012 Rady Gminy Wojsławice z dnia 21 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wojsławice w zakresie lokalizacji ropociągu oraz jego strefy bezpieczeństwa
Data dodania do bazy: 2013-02-07 21:05:43