Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Głowno gmina Głowno, łódzkie


Data ogłoszenia: 2017-12-22 Data wydania: 2017-11-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/333/17 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głowno obejmującej rejon ulic: Dorzecznej, Sosnowej, Łódzkiej, Brzozowej, Broniewskiego, Polnej, Św. Barbary, Sikorskiego, granic miasta Głowno oraz rzeki Brzuśni – część C
Data dodania do bazy: 2018-03-05 23:28:35
Data ogłoszenia: 2017-07-19 Data wydania: 2017-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/298/17 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głowno obejmującego rejon ulic: Ostrołęckiej, Łowickiej, Bocznej, Dorzecznej oraz rzeki Brzuśni i granic miasta Głowno
Data dodania do bazy: 2017-07-25 12:08:15
Data ogłoszenia: 2017-05-17 Data wydania: 2017-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/282/17 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Głowno ograniczonego: linią kolejową Bednary-Łódź Kaliska, ulicami: Grunwaldzką, Piątkowską, Swoboda, Traugutta, Dąbrowskiego oraz drogą krajową nr 14 i rzeką Mrożycą
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:36
Data ogłoszenia: 2016-07-20 Data wydania: 2016-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/179/16 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Głownie obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Łowickiej, Zgierskiej, Placu Wolności, Strażackiej, Młynarskiej, Wąskiej oraz tereny przyległe do Zalewu Mrożyczka
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:28:20
Data ogłoszenia: 2014-12-16 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXXI/497/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Miasta Głowno - rejon ulic: Górnej, Sowińskiego, Ostrołęckiej oraz drogi krajowej nr 14
Data dodania do bazy: 2014-12-17 19:12:02
Data ogłoszenia: 2012-04-18 Data wydania: 2012-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/171/12 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głowna, dla działki o nr ewid. 18/31 w obrębie G-13, przy ulicy Ludwika Norblina 4 (wcześniej Sikorskiego 3a) oraz działki o nr ewid. 18/74 w obrębie G-13 przy ulicy Ludwika Norblina 27-29 (wcześniej Sikorskiego 3c)
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:25
Data ogłoszenia: 2009-08-14 Data wydania: 2009-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/276/09 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna obejmującego teren: ul. Bielawskiej i ul. Wiejskiej - działka o Nr ewid. 9/2
Data dodania do bazy: 2011-03-08 23:27:00