Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Lisna gmina Kowiesy, łódzkie


Data ogłoszenia: 2012-05-14 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/84/12 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, części wsi Lisna
Data dodania do bazy: 2012-05-16 09:42:52
Data ogłoszenia: 2012-05-14 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/85/12 Rady Gminy Kowiesy z dnia 29 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy, części wsi Lisna
Data dodania do bazy: 2012-05-16 09:42:52