Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Piotrków Trybunalski, łódzkie


Data ogłoszenia: 2014-10-29 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/829/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Miast Partnerskich i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim
Data dodania do bazy: 2014-11-04 17:16:07
Data ogłoszenia: 2014-10-24 Data wydania: 2014-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/827/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Sulejowskiej - "Meble" w Piotrkowie Trybunalskim
Data dodania do bazy: 2014-10-24 18:16:04
Data ogłoszenia: 2014-04-22 Data wydania: 2014-03-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/758/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy18-go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim
Data dodania do bazy: 2014-04-22 19:47:54
Data ogłoszenia: 2013-08-28 Data wydania: 2013-06-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/658/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wolborskiej – Meszcze I w Piotrkowie Trybunalskim
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:08
Data ogłoszenia: 2013-04-30 Data wydania: 2013-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/590/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Jerozolimskiej, Garncarskiej i Zamurowej w Piotrkowie Trybunalskim
Data dodania do bazy: 2013-07-09 08:23:44
Data ogłoszenia: 2013-04-18 Data wydania: 2013-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/574/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jerozolimskiej, Poleśnej, Rakowskiej, Wolborskiej i Geodezyjnej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym uchwałą Nr XXII/367/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 czerwca 2008 r. Nr 191, poz. 1791)
Data dodania do bazy: 2013-04-21 23:27:39
Data ogłoszenia: 2013-04-18 Data wydania: 2013-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/576/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującym obszar ulic: „Wronia – Żelazna”, zatwierdzonym uchwałą Nr XXIV/418/08 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 31 lipca 2008 r. Nr 255, poz. 2297)
Data dodania do bazy: 2013-04-21 23:27:39
Data ogłoszenia: 2013-04-18 Data wydania: 2013-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/568/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Sulejowskiej, Dalekiej i Wierzeje w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym uchwałą Nr XIV/217/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 września 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 30 października 2007 r. Nr 336, poz. 3022)
Data dodania do bazy: 2013-04-21 23:27:39
Data ogłoszenia: 2013-04-18 Data wydania: 2013-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/570/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonej uchwałą Nr XVI/275/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 stycznia 2008 r. Nr 12 poz. 165), zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/795/10 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 12 marca 2010 r. Nr 70, poz. 549)
Data dodania do bazy: 2013-04-21 23:27:39
Data ogłoszenia: 2013-04-18 Data wydania: 2013-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/572/13 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013r. w spawie zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzejskiej, Jeziornej i Zawiłej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym uchwałą Nr XVI/276/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 7 stycznia 2008 r. Nr 5, poz. 69)
Data dodania do bazy: 2013-04-21 23:27:39