Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pabianice gmina Pabianice, łódzkie


Data ogłoszenia: 2016-07-15 Data wydania: 2016-06-16
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/339/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Pabianice położonej między ulicami: ul. Zamkową i ul. Grobelną
Data dodania do bazy: 2016-07-16 13:07:32
Data ogłoszenia: 2016-03-25 Data wydania: 2016-03-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/268/16 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Pabianice położonej między ulicami: ul. „Grota” Roweckiego, ul. Grobelną i rzeką Dobrzynką
Data dodania do bazy: 2016-08-04 10:20:49
Data ogłoszenia: 2014-12-16 Data wydania: 2014-11-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXV/804/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w Pabianicach ograniczony od wschodu i północy granicą Gminy Miejskiej Pabianice, od zachodu korytem rzeki Dobrzynki (granicą Gminy Miejskiej Pabianice) i ulicą Piłsudskiego (wschodnia strona), od południa ulicą Projektowaną 9KD-Z1/2 (północna strona)
Data dodania do bazy: 2014-12-17 19:12:02
Data ogłoszenia: 2014-11-13 Data wydania: 2014-10-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXIV/801/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 9 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Jana Pawła II, Wiejską, Zagajnikową i Śniadeckiego w Pabianicach
Data dodania do bazy: 2014-11-22 19:46:53
Data ogłoszenia: 2014-06-23 Data wydania: 2014-05-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVII/729/14 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 15 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w Pabianicach: pierwszy ograniczony ulicami: ul. Gen. ,,Waltera” Janke, ul. Projektowaną 6KD-G2/2, granicą Tuszyńsko-Dłutowsko-Grabiańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, granicą lasu i ul. Sienną; oraz drugi ograniczony ulicami: ul. Popławską (dawny ślad), ul. Smugową, ul. Bugaj, korytem rzeki Dobrzynki, ul. Świetlickiego, ul. Gen. „Waltera” Janke
Data dodania do bazy: 2014-07-30 07:14:17
Data ogłoszenia: 2012-10-15 Data wydania: 2012-09-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/362/12 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 11 września 2012r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XIV/114/99 Rady Miasta Pabianic z dnia 16 czerwca 1999 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zmian planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pabianic
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:24:12
Data ogłoszenia: 2011-07-06 Data wydania: 2011-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/84/11 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 27 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek nr 510/1, 510/2 i 510/3 położonych przy ulicy Szpitalnej 2 w Pabianicach
Data dodania do bazy: 2011-07-05 23:10:27