Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Rzgów, łódzkie


Data ogłoszenia: 2017-07-19 Data wydania: 2017-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/289/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa rejon ulic: Letniskowa – Tuszyńska – Stadionowa – Kusocińskiego
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:39:53
Data ogłoszenia: 2017-05-31 Data wydania: 2017-05-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/265/2017 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Starowa Góra rejon ul. Żwirowej, działki nr 448, 449
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:40
Data ogłoszenia: 2014-12-05 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/458/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 91/5, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 91/10, 91/11, 91/12, 91/13, 91/14)
Data dodania do bazy: 2014-12-08 17:26:59
Data ogłoszenia: 2014-12-03 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/456/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czyżeminek (działki nr 97/1, 204/1, 204/2, 204/3, 204/4, 204/5, 204/6, cz. dz. 97/2, 99, 100/2)
Data dodania do bazy: 2014-12-04 17:55:58
Data ogłoszenia: 2014-12-03 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIII/457/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bronisin Dworski (działka nr 48/4)
Data dodania do bazy: 2014-12-04 17:55:58
Data ogłoszenia: 2014-06-12 Data wydania: 2014-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/419/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulic Grodziska-Południowa-Gliniana i części wsi Grodzisko
Data dodania do bazy: 2014-06-16 20:01:45
Data ogłoszenia: 2014-06-12 Data wydania: 2014-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/419/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulic Grodziska-Południowa-Gliniana i części wsi Grodzisko
Data dodania do bazy: 2014-06-16 20:01:45
Data ogłoszenia: 2014-04-16 Data wydania: 2014-03-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/398/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 19 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr ewid. 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390/1, 391 położonych w obrębie geodezyjnym Kalino
Data dodania do bazy: 2014-04-17 08:45:19
Data ogłoszenia: 2014-02-26 Data wydania: 2014-01-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/382/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulic: Bema - Górna - Słoneczna - Łódzka
Data dodania do bazy: 2014-03-02 17:16:08
Data ogłoszenia: 2014-02-26 Data wydania: 2014-01-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/384/2014 Rady Miejskiej w Rzgowie z dnia 15 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rzgowa, rejon ulic: Kopernika-Górna-Bema-Łódzka
Data dodania do bazy: 2014-03-02 17:16:08