Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Bukowiec gmina Brójce, łódzkie


Data ogłoszenia: 2017-05-31 Data wydania: 2017-05-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIV/246/2017 Rady Gminy Brójce z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część sołectwa Bukowiec Górny
Data dodania do bazy: 2017-06-01 23:16:40
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/102/2011 Rady Gminy Brójce z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Bukowiec
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:56
Data ogłoszenia: 2011-12-31 Data wydania: 2011-11-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/94/2011 Rady Gminy Brójce z dnia 18 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Bukowiec – zespół „D”
Data dodania do bazy: 2012-01-03 13:22:51
Data ogłoszenia: 2009-02-06 Data wydania: 2008-12-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/184/2008 Rady Gminy Brójce z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bukowiec położnej przy ul. Nowej i ul. Stanisława Poniatowskiego.
Data dodania do bazy: 2011-07-05 23:08:36