Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Łęczyca, łódzkie


Data ogłoszenia: 2014-10-03 Data wydania: 2014-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/293/14 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łęczycy położonego w rejonie ulic Henryka Sienkiewicza, Ozorkowskie Przedmieście, terenów PKP i kolei wąskotorowej*
Data dodania do bazy: 2014-10-08 09:38:03
Data ogłoszenia: 2009-10-23 Data wydania: 2009-10-15
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nr PNK.I-0911/371/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 października 2009r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Łęczyca Nr XLVI/356/09 z dnia 7 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy, w całości
Data dodania do bazy: 2011-06-04 22:40:00