Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Skłóty gmina Krośniewice, łódzkie


Data ogłoszenia: 2015-03-11 Data wydania: 2015-02-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/24/15 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farm wiatrowych w obrębach Skłóty, Szubina, Nowe, Witów oraz Szubsk Duży
Data dodania do bazy: 2015-03-12 19:43:06
Data ogłoszenia: 2013-12-05 Data wydania: 2013-11-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/257/13 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszarów stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 62 i 63, obręb geodezyjny Nowe oraz działki numer 60/2, obręb geodezyjny Skłóty, położonych na terenach Gminy Krośniewice
Data dodania do bazy: 2013-12-11 06:57:02