Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Zelów, łódzkie


Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-05-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 26 maja 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów, w obrębie Sromutka, w miejscowości Sromutka, Gmina Zelów
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:35
Data ogłoszenia: 2015-01-21 Data wydania: 2014-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/12/2014 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zelów, w obrębie Kolonia Kociszew, miejscowości Kolonia Kociszew, gmina Zelów
Data dodania do bazy: 2015-03-12 19:42:35
Data ogłoszenia: 2013-11-08 Data wydania: 2013-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/345/2013 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek o nr ewid.67/3, 67/6, 67/7, 67/8, 67/10, 67/11, 67/12 obręb 14 położonych w Zelowie
Data dodania do bazy: 2013-11-13 23:04:42
Data ogłoszenia: 2013-08-14 Data wydania: 2013-06-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/317/2013 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Janów
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:18
Data ogłoszenia: 2013-07-31 Data wydania: 2013-06-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/318/2013 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki o nr ewidencyjnym 123 położonej w obrębie nr 01 w miejscowości Zelów
Data dodania do bazy: 2013-08-07 13:47:52
Data ogłoszenia: 2013-07-22 Data wydania: 2013-06-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/316/2013 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 13 czerwca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70 położonych w obrębie Jawor, gmina Zelów
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:19