Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jarantowice gmina Choceń, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2009-10-13 Data wydania: 2009-07-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/183/09 Rady Gminy Choceń z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu gminy Choceń w obrębie Jarantowice na działkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 87, 88/1, 86/2, 85, 84/1, 84/2, 55/3, 55/4, 54/3, 54/2, 54/1, 53/2 przeznaczony pod funkcję mieszkaniową z usługami nieuciążliwymi.
Data dodania do bazy: 2011-04-13 20:10:00