Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Pikutkowo gmina Brześć Kujawski, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-11-15 Data wydania: 2016-11-10
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 101/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 11 ust. 1 w zakresie „w odniesieniu do terenów o różnym przeznaczeniu”, § 11 ust. 2 w zakresie „w odniesieniu do terenów o różnym przeznaczeniu”, § 20 ust. 10 pkt 2 i 3, § 21 ust. 10 pkt 2 część druga (po przecinku), § 22 ust. 8 część druga (po przecinku), § 23 ust. 11 część druga (po przecinku), § 24 ust. 8 część druga (po przecinku) oraz § 25 ust. 6 uchwały Nr XVII/106/2016 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 października 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszarów położonych w miejscowości Pikutkowo.
Data dodania do bazy: 2016-11-25 18:44:40
Data ogłoszenia: 2016-10-13 Data wydania: 2016-10-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVII/106/16 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 6 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brześć Kujawski w zakresie obszarów położonych w miejscowości Pikutkowo
Data dodania do bazy: 2016-10-19 20:20:02
Data ogłoszenia: 2011-06-16 Data wydania: 2011-05-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/39/11 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim z dnia 24 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brześć Kujawski dla wyodrębnionych obszarów położonych w miejscowościach Pikutkowo, Słone, Machnacz
Data dodania do bazy: 2011-06-17 06:55:09