Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Łysomice, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-02-02 Data wydania: 2017-01-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/154/2017 Rady Gminy Łysomice z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 158/17-18 położonych w miejscowości Papowo Toruńskie, Gmina Łysomice.
Data dodania do bazy: 2018-03-10 13:19:35
Data ogłoszenia: 2015-06-26 Data wydania: 2015-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Papowo Toruńskie - Lipniczki
Data dodania do bazy: 2015-06-28 13:59:58
Data ogłoszenia: 2015-06-26 Data wydania: 2015-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/64/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Papowo Toruńskie - Lipniczki
Data dodania do bazy: 2015-06-28 13:59:58
Data ogłoszenia: 2015-03-23 Data wydania: 2015-03-20
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 21/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 marca 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 1 pkt 7 w zakresie zapisu „Dopuszcza się wycinkę drzew wyłącznie w przypadkach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa i mienia ludzi bądź konstrukcji istniejącej zabudowy, a także w przypadku lokalizacji nowej zabudowy, zgodnie z ustaleniami planu”, § 5 pkt 3, § 7 pkt 4 lit. b w zakresie zapisu „[...] wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu”, § 8 pkt 4 lit. b w zakresie zapisu „[...] wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu”, § 8 pkt 7 lit. B, § 10 pkt 1 lit. b w zakresie zapisu „[…] z wyłączeniem masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej”, § 11 pkt 1 lit. b w zakresie zapisu „[…] z wyłączeniem masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej” uchwały nr V/38/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w miejscowości Łysomice oraz załącznika nr 1B do tej uchwały w zakresie linii rozgraniczającej tereny o tym samym przeznaczeniu lub tych samych zasadach zagospodarowania.
Data dodania do bazy: 2015-04-28 07:05:14
Data ogłoszenia: 2015-02-17 Data wydania: 2015-02-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/38/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w miejscowości Łysomice
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:04
Data ogłoszenia: 2015-02-17 Data wydania: 2015-02-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/39/2015 Rady Gminy Łysomice z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w miejscowości Ostaszewo
Data dodania do bazy: 2015-03-04 20:13:04
Data ogłoszenia: 2014-10-21 Data wydania: 2014-10-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/300/2014 Rady Gminy Łysomice z dnia 14 października 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łysomice w miejscowości Kamionki Małe
Data dodania do bazy: 2014-10-23 12:59:13
Data ogłoszenia: 2013-01-15 Data wydania: 2012-12-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Kamionki Małe
Data dodania do bazy: 2013-01-15 22:54:06
Data ogłoszenia: 2011-12-21 Data wydania: 2011-11-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIV/78/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łysomice w jednostce strukturalnej Kamionki Małe
Data dodania do bazy: 2011-12-23 22:35:02
Data ogłoszenia: 2011-07-27 Data wydania: 2011-05-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/40/2011 Rady Gminy Łysomice z dnia 5 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Różankowo
Data dodania do bazy: 2011-07-29 21:26:57