Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kupno gmina Wąpielsk, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-06-17 Data wydania: 2014-06-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 51/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności § 5 ust. 1 pkt 3, § 6 pkt 10 lit. a, § 8 pkt 10 lit. a oraz § 9 pkt 10 lit. b uchwały nr XXXVII/173/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kupno i części wsi Radziki Duże.
Data dodania do bazy: 2014-06-17 20:54:55
Data ogłoszenia: 2014-06-17 Data wydania: 2014-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/173/14 Rady Gminy Wąpielsk z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kupno i części wsi Radziki Duże.
Data dodania do bazy: 2014-06-17 20:54:55