Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zajezierze gmina Gniewkowo, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-05-19 Data wydania: 2014-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/283/2014 Rady Miejskiej w Gniewkowie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 85, 87, 88, 89/1, 89/2, 110, 111, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 114/1, 114/2, 115, 116, 117/3, 117/4, 137 w Zajezierzu, gmina Gniewkowo.
Data dodania do bazy: 2014-05-20 08:46:06