Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat chełmiński, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2011-09-02 Data wydania: 2011-07-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/68/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Pilewice i Gorzuchowo gm. Stolno.
Data dodania do bazy: 2011-09-07 21:07:08
Data ogłoszenia: 2011-09-02 Data wydania: 2011-07-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/68/2011 Rady Gminy Stolno z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny eksploatacji kruszywa naturalnego w miejscowości Pilewice i Gorzuchowo gm. Stolno.
Data dodania do bazy: 2011-09-07 21:07:08
Data ogłoszenia: 2011-06-02 Data wydania: 2011-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/18/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna
Data dodania do bazy: 2011-06-03 00:31:00
Data ogłoszenia: 2011-05-26 Data wydania: 2011-01-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/19/2011 Rady Miasta Chełmna z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna
Data dodania do bazy: 2011-05-27 00:05:00
Data ogłoszenia: 2010-08-27 Data wydania: 2010-07-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/228/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 238/4 w Lisewie.
Data dodania do bazy: 2011-02-09 17:40:00
Data ogłoszenia: 2010-08-24 Data wydania: 2010-07-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/229/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działek oznaczonych numerami ewidencji gruntów 192/1, 191/1, 199/5 i 199/6 w Lisewie, obręb Lisewo.
Data dodania do bazy: 2011-03-04 00:38:00
Data ogłoszenia: 2009-07-06 Data wydania: 2009-05-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/204/2009 Rady Miasta Chełmno z dnia 26 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Chełmno
Data dodania do bazy: 2011-03-10 20:48:00
Data ogłoszenia: 2009-03-10 Data wydania: 2008-11-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/120/08 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klamry (dz. nr 195/4 i 197) gmina Chełmno.
Data dodania do bazy: 2011-06-22 07:47:57