Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Solec Kujawski gmina Solec Kujawski, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2011-07-13 Data wydania: 2010-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/315/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów targowo - wystawienniczych, przemysłowo-składowych i usługowo-handlowych w Solcu Kujawskim
Data dodania do bazy: 2011-07-13 23:22:13
Data ogłoszenia: 2010-08-18 Data wydania: 2010-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/292/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Toruńska, Tartaczna i Kujawska w Solcu Kujawskim
Data dodania do bazy: 2011-02-15 17:44:00
Data ogłoszenia: 2010-07-20 Data wydania: 2010-05-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/287/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, przemysłu i składów, położonego w Solcu Kujawskim wzdłuż północnej strony drogi Bydgoszcz-Toruń
Data dodania do bazy: 2011-02-02 20:52:00
Data ogłoszenia: 2010-05-17 Data wydania: 2010-03-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/274/10 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Solcu Kujawskim ograniczonego od północy linią kolejową Piła-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa (dz. nr 1163), od zachodu ulicą Kujawską (dz. nr 1094) i granicami działek nr: 1039, 1038, 1037, 1036/2, 1048, 1050, 1051, 1073/3, od południa granicami działek nr: 1072/1, 1071/1, 1068/2, drogą krajową nr 10 (dz. nr 992/1), od wschodu granicami działek nr: 1131, 1130, 1029, 1115/1, 1115/2, 1114, 1110, 1095/10, 1095/13, 1095/5, 1095/8, 1095/7
Data dodania do bazy: 2011-03-27 19:48:00