Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kobierzyce gmina Kobierzyce, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-10-07 Data wydania: 2014-08-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/640/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przy ul. Rzemieślniczej i Poprzecznej w północno-środkowej części wsi Kobierzyce
Data dodania do bazy: 2014-10-09 07:26:52
Data ogłoszenia: 2013-07-26 Data wydania: 2013-06-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/463/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spółdzielczej, Kasztanowej, Kwiatowej, Robotniczej i Spokojnej w środkowej części wsi Kobierzyce
Data dodania do bazy: 2013-08-10 16:45:05
Data ogłoszenia: 2012-07-25 Data wydania: 2012-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/222/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru położonego przy ulicy Sportowej, Krótkiej, Ludowej, Parkowej i Al. Pałacowej w północno – środkowej części wsi Kobierzyce.
Data dodania do bazy: 2012-07-27 19:26:05
Data ogłoszenia: 2012-03-02 Data wydania: 2012-02-27
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N10.4131.108.2012.MS6 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2012r. stwierdzające nieważność § 9 pkt 2, § 10 pkt 1 we fragmencie „budowlanych”, § 10 pkt 2 we fragmencie „budowlanych”, § 10 pkt 3 we fragmencie „budowlanych”, § 10 pkt 4 we fragmencie „budowlanych”, § 17 ust. 4 i § 20 ust. 5 pkt 2 i 4 uchwały Nr XV/156/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Wincentego Witosa w środkowo-wschodniej części wsi Kobierzyce.
Data dodania do bazy: 2012-03-05 09:01:47
Data ogłoszenia: 2012-03-02 Data wydania: 2012-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/156/12 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Wincentego Witosa w środkowo-wschodniej części wsi Kobierzyce.
Data dodania do bazy: 2012-03-05 09:01:47
Data ogłoszenia: 2012-02-17 Data wydania: 2011-11-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 601/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2011r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Kobierzyce nr V/31/11 z dnia 28 stycznia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Sportowej, Krótkiej, Ludowej, Parkowej i Al. Pałacowej w północno-środkowej części wsi Kobierzyce
Data dodania do bazy: 2012-02-17 22:40:49
Data ogłoszenia: 2011-04-26 Data wydania: 2011-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Sportowej, Krótkiej, Ludowej, Parkowej i Al. Pałacowej w północno – środkowej części wsi Kobierzyce.
Data dodania do bazy: 2011-04-26 23:14:00
Data ogłoszenia: 2010-10-20 Data wydania: 2010-09-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/579/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 3 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Kobierzyce.
Data dodania do bazy: 2011-04-13 00:04:00
Data ogłoszenia: 2010-03-24 Data wydania: 2009-11-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/471/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Bolońskiej w obrębie Kobierzyce.
Data dodania do bazy: 2011-04-08 23:56:00
Data ogłoszenia: 2009-05-07 Data wydania: 2009-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/380/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kobierzyce położonego w obrębach Kobierzyce, Królikowice i Magnice
Data dodania do bazy: 2011-06-19 21:23:49