Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Jordanów Śląski:
Jordanów Śląski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jordanów Śląski gmina Jordanów Śląski, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2010-07-15 Data wydania: 2010-04-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXV/178/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000 - stanowiącym integralną część uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski
Data dodania do bazy: 2011-04-08 23:30:00
Data ogłoszenia: 2010-07-15 Data wydania: 2010-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/187/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000 - stanowiącym integralną część uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski
Data dodania do bazy: 2011-02-07 19:10:00
Data ogłoszenia: 2010-01-19 Data wydania: 2009-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/163/2009 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jordanów Śląski
Data dodania do bazy: 2011-04-11 01:59:00
Data ogłoszenia: 2009-10-07 Data wydania: 2009-07-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/144/2009 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowośći Jordanów Śląski
Data dodania do bazy: 2011-05-31 22:48:00