Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Jedlina-Zdrój:
Jedlina-Zdrój

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jedlina-Zdrój gmina Jedlina-Zdrój, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2018-03-09 Data wydania: 2018-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/234/18 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla działek nr 174 i 190 obręb Jedlina-Zdrój.
Data dodania do bazy: 2018-03-11 15:47:01
Data ogłoszenia: 2016-03-07 Data wydania: 2016-02-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/85/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju
Data dodania do bazy: 2016-03-10 18:48:14
Data ogłoszenia: 2015-06-08 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/37/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina – Zdrój dla fragmentu uchylonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013 r. sygn. Akt II SA/Wr 665/12
Data dodania do bazy: 2015-06-08 21:23:04
Data ogłoszenia: 2014-03-21 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/197/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina-Zdrój – Jedlinka w Jedlinie-Zdroju
Data dodania do bazy: 2014-03-23 14:28:59
Data ogłoszenia: 2013-12-27 Data wydania: 2013-05-16
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 665/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi na uchwałę Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 marca 2012 r nr XV/84/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:32
Data ogłoszenia: 2013-10-09 Data wydania: 2012-12-20
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 727/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 grudnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta Jedlina Zdrój nr XVI/92/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie - Zdroju
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:30
Data ogłoszenia: 2013-07-11 Data wydania: 2013-03-28
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 56/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 marca 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta Jedlina Zdrój nr XX/120/12 z dnia 23 października 2012 r. w przedmiocie uchylenia uchwały Nr XVI/92/12 z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:29
Data ogłoszenia: 2013-02-15 Data wydania: 2011-09-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/49/11 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie-Zdroju.
Data dodania do bazy: 2013-02-15 20:13:18
Data ogłoszenia: 2013-02-15 Data wydania: 2012-11-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXI/136/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie-Zdroju.
Data dodania do bazy: 2013-02-15 20:13:18
Data ogłoszenia: 2012-11-06 Data wydania: 2012-10-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/120/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/92/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:31:27