Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Głogów gmina Głogów, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-07-25 Data wydania: 2017-07-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/371/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmiejskich Terenów Nadodrzańskich w Głogowie
Data dodania do bazy: 2017-07-26 13:39:51
Data ogłoszenia: 2017-02-22 Data wydania: 2017-02-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXII/298/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
Data dodania do bazy: 2017-02-22 17:55:49
Data ogłoszenia: 2016-07-20 Data wydania: 2016-07-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/200/16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Data dodania do bazy: 2016-07-26 15:28:17
Data ogłoszenia: 2013-12-04 Data wydania: 2012-12-12
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt IISA/Wr 715/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargo Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Górka Piastów Śląskich w Głogowie
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:32
Data ogłoszenia: 2013-09-10 Data wydania: 2013-05-24
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 230/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 maja 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXXVI/225/12 z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli „Żarków- Piastów Śląskich (jednostka D)” w Głogowie
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:30
Data ogłoszenia: 2013-05-20 Data wydania: 2012-07-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn.akt II SA/Wr 202/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 lipca 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie nr XXI/119/11 z dnia 5 grudnia 2011 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu galerii handlowo-usługowej w rejonie ulic Wojska Polskiego i Gen. Wł. Sikorskiego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:28
Data ogłoszenia: 2013-05-20 Data wydania: 2013-02-07
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 885/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 lutego 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie nr XXX/184/12 z dnia 5 czerwca 2012 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz terenu zamkniętego w rejonie ul. Kolejowej w Głogowie
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:28
Data ogłoszenia: 2013-03-18 Data wydania: 2012-10-26
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 598/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 października 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 maja 2011 r. nr XI/57/11 w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:26
Data ogłoszenia: 2013-02-22 Data wydania: 2012-11-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/225/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli mieszkaniowych Żarków – Piastów Śląskich (jednostka D) w Głogowie.
Data dodania do bazy: 2013-02-26 20:36:45
Data ogłoszenia: 2012-11-27 Data wydania: 2012-06-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/184/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zamkniętego w rejonie ul. Kolejowej w Głogowie.
Data dodania do bazy: 2012-11-29 23:05:01