Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Osiecznica gmina Osiecznica, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2014-09-04 Data wydania: 2014-08-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIV/282/2014 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica
Data dodania do bazy: 2014-11-03 16:49:48
Data ogłoszenia: 2014-07-11 Data wydania: 2014-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr LII/275/2014 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla części obszarów miejscowości Osiecznica, Przejęsław, Parowa, Poświętne, Świętoszów
Data dodania do bazy: 2014-07-14 22:33:52
Data ogłoszenia: 2013-09-10 Data wydania: 2013-05-23
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt IISA/Wr 177/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 23 maja 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Osiecznica Nr XXVII/143/2012 z dnia 25 września 2012 r. w przedmiocie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:03:30
Data ogłoszenia: 2013-01-25 Data wydania: 2012-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/143/2012 Rady Gminy Osiecznica z dnia 25 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Osiecznica
Data dodania do bazy: 2013-01-26 16:01:51
Data ogłoszenia: 2011-04-15 Data wydania: 2011-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/19/2011 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla terenów: obręb Kliczków dz. nr 68/2, obręb Osiecznica dz. nr 130/3, 130/4, 130/5, 130/6, 130/7, 130/8, 130/9, 125, 126, 127, 153/1,198/1, 206/2, 206/3, 213/5, 213/7, 213/8, 32/12, 32/16 i 642 oraz oddziały leśne 376, 377, 405, 406, 431, 432, obręb Tomisław dz. nr 242/1, 334, 711, obręb Osieczów dz. nr 273, obręb Przejęsław dz. nr 35/3, 84, 179, 67/350, 292/337, 292/338, 247/1 obręb Ławszowa dz. nr 60, 114, obręb Parowa dz. nr 598/1, 733.
Data dodania do bazy: 2011-04-15 19:24:00