Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dziwogóra gmina Połczyn-Zdrój, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-4.4131.60.2011.AS Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 marca 2012 r. stwierdzające nieważność § 8. pkt 2 lit. b uchwały Nr XVII/166/2012 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połczyn-Zdrój, dla terenu w obrębie Dziwogóra oznaczonego symbolem 2.UR+P1


2


3