Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jarosławiec gmina Postomino, zachodniopomorskie

Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-3.4131.39.2015.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 18 lutego 2015 r. stwierdzające nieważność § 1 ust. 5 pkt 4 i § 7 ust. 4 pkt 4 tiret 2 zdanie drugie w brzmieniu : „Propozycje rozwiązań przekroju pra-sa drogowego w miejscach oznaczonych w rysunku planu zawiera rysunek stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały” uchwały Nr IV/19/15 Rady Gminy Postomino z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług turystycznych Słoneczna – Spacerowa w m. Jarosławiec oraz załącznika nr 4 do tego aktu

Pliki związane z dokumentem:

lp. opis rodzaj wielkość pobierz
1 treść dokumentu pdf 0.26 MB