Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Niemica gmina Malechowo, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Malechowo z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Bartolino, Kusice, Niemica gminy Malechowo



1


2


3


4