Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zalesie gmina Police, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

Wyrok Nr sygn. akt II SA/Sz 1021/09 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 25 listopada 2009 r. stwierdzający nieważność uchwały Nr XIX/131/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej obszaru miejscowości Tanowo, Węgornik, Zalesie - tzw. „Tanowo”1