Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Koszalin gmina Koszalin, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXXVII/429/2009 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego Raduszka



1


2


3


4


5


6


7


8


9