Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Żelichów gmina Cedynia, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK-3.4131.46.2015.AB Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 lutego 2015 r. stwierdzające nieważność § 29. pkt 2 lit. b, lit. c i lit. d w zakresie słowa „letniskowa” oraz pkt 3 lit. b i lit. c w zakresie wyrazów „usługowej”, „mieszkaniowej jednorodzinnej w formie budynków wolnostojących” uchwały Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Żelichów gm. Cedynia1


2


3