Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stepnica gmina Stepnica, zachodniopomorskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XXII/213/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie miej-scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, obejmujący prze-bieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 1000



1


2


3


4


5


6


7


8


9