Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Psary Polskie gmina Września, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr KN.I-10.4131-1-193/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 15 czerwca 2011r. orzekające nieważność § 3 pkt. 12 uchwały Nr V / 64 / 2011 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowe, obejmującego działki o numerach geodezyjnych 323/3, 323/4, 323/5, 323/6 i cz. 323/1 w Psarach Polskich1