Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Turek gmina Turek, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

Uchwała nr XXXIV/322/10 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku Etap – I pn. „Rejon ul. Słonecznej” .



1


2


3


4


5


6


7


8


9