Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto gmina Wronki, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XII/150/2015 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wronki w obrębie miejscowości Biezdrowo i Stare Miasto



1


2


3


4


5


6


7


8


9