Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubiatowo gmina Dolsk, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XXI/150/12 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 maja 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 451/3 i 451/24, położonych w obrębie ewidencyjnym Lubiatowo.



1


2


3


4


5


6


7


8


9