Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rokietnica gmina Rokietnica, wielkopolskie


Tytuł dokumentu:

Uchwała nr XLVII/345/2010 Rady Gminy Rokietnica z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Rokietnica dla działek nr ewid. 1 i 2 oraz w Krzyszkowie, dla działek nr ewid. 199 i 200/1 w części obejmującej teren działek nr 2/26 do 2/29 położonych w Rokietnicy .



1


2


3


4


5


6